Veliko stopalo

Veliko stopalo

Ovu grupu čine mališani uzrasta 6-7 godina.

Pripremni predškolski program zasniva se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa.
Zadaci pripremnog predškolskog programa su:

  • Podsticanje osamostaljivanja
  • Podrška fizičkom razvoju
  • Jačanje socio-emocionalne kompetencije
  • Podrška saznajnom razvoju
  • Negovanje radoznalosti
  • Poštovanje individualnosti i podsticanje kreativnosti