Project
Mladja jaslena grupa

Mladja jaslena grupa

Mladja jaslena grupa Najmlađu grupu našeg vrtića čine deca od 8 meseci do 2 godine. Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine realizuje se u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, prema programu za uzrast do treće godine. Osnovni program podrazumeva rad na vaspitanju i nezi prilagođen svakom detetu,...