Logoped

Logoped

Vrtić “Kuća Malih Stopala” od samog početka svog rada veliki akcenat stavlja na logopedski rad sa decom.

Logoped je stučnjak za jezičko-govornu patologiju koji posmatra, testira, dijagnostikuje i radi na otklanjanju poremećaja govora, jezika i glasa.

Kako učimo da pričamo?

Deca se radjaju sa urodjenim programom za učenje jezika. Svako dete u prvoj godini života treba da prodje fazu gukanja i brbljanja i tako uvežbava svoju motoriku za izgovor svih glasova maternjeg jezika.

Logoped u vrtiću “Kuća Malih Stopala”

U našem vrtiću logoped posmatra i prati decu tokom čitavog dana. Pored posmatranja, logoped organizuje radionice za decu i radi individualne tretmane.

Prilikom upisa deteta, vrši se prvo logopedsko testiranje.

Sva logopedska testiranja u našoj ustanovi su besplatna.

Kada se u vrtiću uključuje logoped?

  • Nerazvijenog govora

  • Poremećaja artikulacije

  • Nesavladane veštine pisanja

  • Problema u savladavanju matematičkih veština

Logoped u jaslenoj grup

Logoped u srednjoj vrtićkoj grupi

Logoped u predškolskoj grupi

Zakaži razgledanje


    Zakažite posetu objekta

    Pre nego upišete dete, možete nas posetiti i razgledati objekat, kao i obaviti informativni razgovor sa zaposlenima i stručnim licima u vrtiću.