Veliki broj ljudi pretpostavlja da je kreativnost urodjeni talenat koji njihova deca jednostavno imaju ili nemaju. Medjutim, kreativnost je više veština nego urodjen talenat, a kao i svaka veština i kreativnost se može razviti i naučiti. Vaša uloga kao roditelja je da podstaknete Vašu decu u razvijanju ove vrste veštine.

Krativnost je ključ uspeha u svemu što radimo, ona se ne odnosi samo na umetničko i muzičko izražavanje, ona je prisutna gotovo u svim sferama života, od nauke do matematike i jako je bitna i za emocijonalnu i socijalnu inteligenciju ljudi. Kreativni ljudi su fleksibilniji, lakše rešavaju probleme i samim tim se lakše prilagodjavaju tehnološkom napretku i uspevaju da iskoriste nove mogućnosti.

Brojni stručnjaci smatraju da smo fundamentalno promenili iskustvo detinjstva na način koji otežava kreativan razvoj. Industrija zabave i dečije hrane su svojim proizvodima doveli do toga da deca u velikoj meri ne moraju da maštaju. Deca više ne moraju da maštaju da je mač ustvari drveni štap ili da su dva kamena postavljena na ulici ustvari fudbalski gol. Danas se sve to rešava gotovim proizvodima.

Vrtić “Kuća Malih Stopala”, Zvezdara, se trudi da u velikoj meri podstiče razvoj dečije kreativnosti. Smatramo da roditelj igra veliku ulogu u ovom procesu, pa smo Vam izdovjili 6 saveta kako podstaknete ovaj proces.

1. Obezbedite potrebne resurse za kreativno izražavanje. Ključni resurs je vreme. Deci je potrebno puno vremena za nestrukturisanu, njima-usmerenu, kreativnu igru, koja nije pod uticajem pravaca i stavova odraslih, kao i pod uticajem komercijalnih stvari.

Prostor je takođe važan resurs. Osim ako Vam ne smeta kreativni haos svuda po kući, odvojite jedan kutak u kući gde deca mogu napraviti nered, a da pritom ne budu kažnjena.

Takođe kada Vas prijatelji pitaju u vezi sa poklonom za Vaše dete, savetujte im da im na poklon donesu stvari kao što su oprema za slikanje i crtanje, plastelin, kocke, razne jeftine kamere, slagalice itd.

2. Podstičite kreativnu atmosferu. Zajedno sa decom smišljajte brojne ideje za igru i rad ali se potrudite da ne procenjujete njihove ideja kao dobre ili loše. Ohrabrujte ih da isprobavaju stvari koje do sada nisu probali. Ne ističite koje su ideje neostvarljive, a koje su najbolje. Fokus kreativnih aktivnosti treba da bude na procesu: stvaranje (nasuprot procenjivanju) novih ideja.

Podstičite decu da greše. Podelite sa njima greške koje ste Vi nedavno napravili. Razlog leži u neuspehu. Neuspeh podstiče strah, a strah nas sputava da isprobavamo nove stvari i samim tim koči našu kreativnu misao.

Slavite inovacije i kreativnost! Prekrijte zidove umetninama i drugim stvarima koje govore o Vašem kreativnom izražavanju. Pričajte im o Vašim omiljenim knjigama, muzičarima, slikarima, naučnicima, pričajte im o novim tehnologijama i kako one funkcionišu, jednostavno granice ne postoje kada je kreativnost u pitanju.

3. Dajte deci slobodu da istražuju svoje ideje i da rade ono što žele. Ne budite autoritativni! Oslobodite se straha da će se Vašem detetu nešto loše dogoditi ako ga pustite u vrtić ili da se igra u parku na malo većoj udaljenosti od Vas. Spoljašnji strahovi i ograničenja smanjuju fleksibilnost u razmišljanju.

4. Naučite decu da uživaju u čitanju i umetnosti. Ograničite vreme pred ekranom kako bi napravili vremena za kreativne aktivnosti poput crtanja, čitanja omiljene knjige, pripremanja dečije predstave…

5. Dajete im mogućnost da iskažu mišljenje koje je suprotno Vašem. Neka se ne slažu sa Vama. Podstičite ih da pronadju više od jednog rešenja za odredjeni problem. Kada uspeju da pronadju rešenje, zamolite ih da ga opet pronadju samo na drugi način.

6. Ne marite toliko o postignućima Vaše dece. Naglasak treba biti na procesu, a ne proizvodu. Jedan od načina da to uradite je da postavljate pitanja o procesu – “Da li si se zabavio?”, “Da li si završio?”, “Kako ti se dopalo?”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *